Historia i misja Zakładu

 

Zakład Zdrowia Publicznego jest jednostką organizacyjną Katedry Polityki Zdrowia Publicznego, która działa w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu SUM (daw. Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu). Zakład został założony w momencie uruchomienia Wydziału w 2002 r. W Zakładzie prowadzona jest działalność naukowo-dydaktyczna z dziedziny szeroko rozumianego zdrowia publicznego, promocji zdrowia, polityki zdrowotnej i organizacji ochrony zdrowia. Aktualnie funkcję kierownika Zakładu pełni dr n. med. Joanna Kobza. Misją pracowników jest: "Prowadzenie badań naukowych i działalności dydaktycznej w zakresie zdrowia publicznego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, oceny oddziaływania na zdrowie, a także wybranych aspektów funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej".

 

Dane kontaktowe

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO
Katedra Polityki Zdrowia Publicznego
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Piekarska 18
41-902 Bytom


Kierownik Zakładu:
dr hab. n. o zdr. Joanna Kobza

Asystenci:
dr n. o zdr. Mateusz Grajek
lek. dent. Mariusz Geremek

Sekretariat (mgr Katarzyna Tomczyk): sekretariatpzp@sum.edu.pl

tel.: 32 275-59-91