dr n. o zdr. Mateusz Grajek

Asystent - specjalista zdrowia publicznego, biotechnolog, psychodietetyk, coach

 

WYKSZTAŁCENIE:

W trakcie - studia magisterskie (kierunek: Psychologia) na WSB w Poznaniu

W trakcie - przewod doktorski (nauki o kulturze fizycznej) na AWF w Katowicach

2019 - stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu (dyscyplina: nauki o zdrowiu) Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach - SUM Katowice

2014 - studia podyplomowe; kierunek: Psychodietetyka i dietoterapia Wydział Nauk Medycznych - WSNS Lublin

2012 - magister; kierunek: Biotechnologia Collegium Biotechnologicum - UO Opole

2012 - magister; kierunek: Zdrowie publiczne Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu - SUM Katowice

2010 - licencjat; kierunek: Zdrowie publiczne, spec. epidemiologia i biostatystyka Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu - SUM Katowice

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:
- Psychospołeczne uwarunkowania zdrowia i choroby.
- Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna różnych grup ludności, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych.
- Bezpieczeństwo zdrowotne żywności i żywienia, szczególnie w zakresie antyoksydacyjnych składników żywności.
- Zastosowanie psychodietetyki i elementów coachingu w poradnictwie żywieniowym.

 

DOROBEK NAUKOWY:
ORCID
Bibliografia SUM
Baza naukowa OPI

 

PROWADZONE PRZEDMIOTY:
- Zdrowie publiczne
- Motywacja i komunikacja w poradnictwie żywieniowym
- Ekonomika zawodu (część: Komunikacja interpersonalna / Zarządzanie zespołem stomatologicznym)
- Pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne podstawy pracy z pacjentem
- Informatyczne wspomaganie pracy gabinetów dentystycznych

KONSULTACJE:
Aktualne terminy konsultacji podawane są na stronie głównej Zakładu Zdrowia Publicznego.

 

KONTAKT: mgrajek@sum.edu.pl

Dane kontaktowe

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO
Katedra Polityki Zdrowia Publicznego
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Piekarska 18
41-902 Bytom


Kierownik Zakładu:
dr hab. n. o zdr. Joanna Kobza

Asystenci:
dr n. o zdr. Mateusz Grajek
lek. dent. Mariusz Geremek

Sekretariat (mgr Katarzyna Tomczyk): sekretariatpzp@sum.edu.pl

tel.: 32 275-59-91