dr n. o zdr. Mateusz Grajek

mgrajek@sum.edu.pl

WYKŁADOWCA

 

Zainteresowania naukowe:

- Psychospołeczne uwarunkowania stylu życia.
- Organizacja pomocy społecznej w Polsce i UE.
- Promocja zdrowia osób starszych i niepełnosprawnych.
- Zastosowanie psychodietetyki i elementów coachingu w poradnictwie żywieniowym.
- Bezpieczeństwo zdrowotne żywności i żywienia.


Dorobek naukowy:
ORCID
Bibliografia SUM
Baza naukowa OPI


Prowadzone przedmioty:
- Motywacja i komunikacja w poradnictwie żywieniowym
- Etyka i deontologia medyczna
- Ekonomika zawodu
- Problemy zdrowia publicznego / Zdrowie publiczne
- Pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne podstawy pracy z pacjentem
- Informatyczne wspomaganie pracy gabinetów dentystycznych

Dane kontaktowe

#