Informacje

o specjalności

 

FORMA STUDIÓW:

HIGIENA DENTYSTYCZNA jest jedną ze specjalności realizowanych na studiach I-ego stopnia na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym).

Studia trwają 6 semestrów. Zajęcia obejmują część teoretyczną (realizowaną na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu)  i praktyczną (realizowaną m.in. w Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu). Kadrę dydaktyczną specjalności stanowią lekarze dentyści oraz specjaliści posiadający długoletnie doświadczenie zawodowe, a także nauczyciele akademiccy reprezentujący szeroki wachlarz dyscyplin wchodzących w skład nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Program specjalności oparty jest o aktualną wiedzę medyczną, obejmującą zabiegi o charakterze zdrowotnym i estetycznym.

 

KARIERA ZAWODOWA:

Ukończenie specjalności HIGIENA DENTYSTYCZNA daje uprawnienia do podjęcia pracy w gabinetach dentystycznych, samodzielnego wykonywania profesjonalnych zabiegów profilaktycznych, higienicznych, prowadzenia instruktażu higieny jamy ustnej, oraz koordynacji prowadzenia dokumentacji medycznej z zastosowaniem oprogramowania komputerowego.

Według aktualnych rankingów zawód HIGIENISTY DENTYSTYCZNEGO jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów, w którym istnieje m.in. możliwość dysponowania własnym czasem pracy. Zdobyte umiejętności praktyczne dają możliwość podjęcia perspektywicznej, dobrze płatnej pracy, a interdyscyplinarna wiedza i kwalifikacje do prowadzenia działalności oświatowej w zakresie higieny dentystycznej dają absolwentom możliwość uczestnictwa w planowaniu, realizacji i koordynacji programów profilaktycznych oraz kształcenia uczniów w szkołach podstawowych, średnich, a także personelu medycznego z wykształceniem średnim (asystentki i higienistki stomatologiczne).

 

REKRUTACJA NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 ODBYWA SIĘ POPRZEZ FORMULARZ REJESTRACYJNY <-- ZDROWIE PUBLICZNE PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE / NIESTACJONARNE)

 

 

 

PROGRAM SPECJALNOŚCI:

 1. Anatomia, fizjologia oraz patofizjologia narządu żucia
 2. Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej
 3. Edukacja i promocja zdrowia jamy ustnej wybranych grup wiekowych
 4. Epidemiologia wybranych chorób jamy ustnej
 5. Formy organizacyjne oraz wybrane aspekty prawne działalności w sektorze opieki zdrowotnej w Polsce.
 6. Informatyczne wspomaganie pracy gabinetów dentystycznych
 7. Materiałoznawstwo dentystyczne
 8. Organizacja i ergonomia pracy w gabinecie stomatologicznym
 9. Wybrane zagadnienia w zakresie protetyki, ortodoncji, periodontologii, chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej wraz z problematyką onkologiczną w praktyce higienistki stomatologicznej.
 10. Procedury sanitarne oraz profilaktyka zagrożeń biologicznych w gabinecie stomatologicznym
 11. Psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne podstawy pracy z pacjentem
 12. Stomatologia zachowawcza w praktyce higieny stomatologicznej

Dane kontaktowe

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO
Katedra Polityki Zdrowia Publicznego
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Piekarska 18
41-902 Bytom


Kierownik Zakładu:
dr hab. n. o zdr. Joanna Kobza

Asystenci:
dr n. o zdr. Mateusz Grajek
lek. dent. Mariusz Geremek

Sekretariat (mgr Katarzyna Tomczyk): sekretariatpzp@sum.edu.pl

tel.: 32 275-59-91