Przedmioty (moduły)

prowadzone w Zakładzie

W Zakładzie prowadzone są przedmioty kierunkowe dla studentów zdrowia publicznego, zarządzanie ryzykiem zdrowotnym i dietetyki, m.in. podstawy zdrowia publicznego, formy opieki zdrowotnej, zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia. Ponadto Zakład prowadzi przedmioty specjalnościowe dla studentów higieny dentystycznej i przedmioty w ramach programu ERASMUS (Health Systems, Health Promotion, Global Health Institutions and International Health).

 

Programy studiów i karty przedmiotów (sylabusy) znajdują się TUTAJ.

Dane kontaktowe

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO
Katedra Polityki Zdrowia Publicznego
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Piekarska 18
41-902 Bytom


Kierownik Zakładu:
dr hab. n. o zdr. Joanna Kobza

Asystenci:
dr n. o zdr. Mateusz Grajek
lek. dent. Mariusz Geremek

Sekretariat (mgr Katarzyna Tomczyk): sekretariatpzp@sum.edu.pl

tel.: 32 275-59-91