Przedmioty (moduły)

prowadzone w Zakładzie

W Zakładzie prowadzone są przedmioty kierunkowe dla studentów zdrowia publicznego, zarządzanie ryzykiem zdrowotnym i dietetyki, m.in. podstawy zdrowia publicznego, formy opieki zdrowotnej, zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia. Ponadto Zakład prowadzi przedmioty specjalnościowe dla studentów higieny dentystycznej i przedmioty w ramach programu ERASMUS (Health Systems, Health Promotion, Global Health Institutions and International Health).

 

Sylabusy modułów znajdują się TUTAJ.

Dane kontaktowe

#