Przedmioty (moduły)

prowadzone w Zakładzie

 

W zakładzie prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunków: Zdrowie Publiczne, Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym i Dietetyka.

 

Wykaz realizowanych przedmiotów:

 

 • Administracja publiczna
 • Anatomia, fizjologia oraz patofizjologia narządu żucia
 • Determinanty zdrowia
 • Ekonomika zawodu
 • Etyka i deontologia medyczna
 • Formy opieki zdrowotnej
 • Globalny wymiar zdrowia publicznego
 • Informatyczne wspomaganie pracy gabinetów dentystycznych
 • Motywacja i komunikacja w poradnictwie żywieniowym
 • Pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne podstawy pracy z pacjentem
 • Podstawy zdrowia publicznego
 • Problemy zdrowia publicznego
 • Propedeutyka i promocja zdrowia jamy ustnej
 • Stomatologia zachowawcza w praktyce higieny stomatologicznej
 • Współczesne zagrożenia zdrowotne
 • Wybrane zagadnienia w zakresie protetyki, ortodoncji, periodontologii, chirurgii stomatologicznej
 • Wykorzystanie nowych technologii w ochronie zdrowia
 • Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia
 • Zdrowie publiczne

 

Przedmioty dla studentów z programu ERASMUS:

 • Health Systems
 • Health Promotion
 • Global Health Institutions and International Health

 

Sylabusy modułów znajdują się TUTAJ.

 

Dane kontaktowe

#